GROW

Vill du växa i din relation med Gud?
Om du inte vill stå kvar på samma plats i livet så ”Grow” är en viktig del i din fortsättning. Här växer du med Gud samtidigt som du lär dig om kyrkans vision och hur du kan bli en ledare som tar hand om andra.

 

 

Mission

Bibelskolan

Kristna skolan