Kristna skolan

WE ARE ONE CHURCH’s Kristna Skola är en fristående skola med konfessionell kristen inriktning. Skolan grundades 1986 av Södermalmskyrkan* och församlingens dåvarande pastor Bror Spetz.
Skolan är belägen i ett lugnt och naturnära område i närförorten Hammarbyhöjden. Skolans elever speglar huvudmannen WE ARE ONE CHURCH’s internationella prägel, då ca hälften av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Skolan har ca 290 elever, fördelade på årskurs F-9, samt fritidshem. 

Skolans vision är att se till hela människan; intellektuellt, socialt, fysiskt och andligt, samt att engagera både elever, föräldrar och lärare i barnets utveckling.

Skolan har under åren arbetat mycket med utvärdering och kvalitetsutveckling. Detta gav stor belöning år 2009, då Kristna Skola blev utnämnd till Stockholms bästa skola av Stockholms Stad. I skolverkets statistik för slutbetyg hos klass 9, från hösten 2013 så placerade sig Kristna Skolan som den 14:e bästa grundskolan i hela Sverige! Niorna som gick ut hade med andra ord 14:e högsta meritvärdet i sina betyg – sett till Sveriges 1651 grundskolor.

Vill du veta mer om vår skola? Besök vår hemsida www.kristnaskolan.se

*Södermalmskyrkan bytte namn till WE ARE ONE Church 2019