Mission

WE ARE ONE CHURCH:s mål är att alltid ha en utsträckt hand för de svaga i samhället och utanför Sveriges gränser. Vi arbetar på flera håll i världen med olika typer av mission med målet är att hjälpa människor och att predika evangeliet och här kan du läsa ett urval av vad vi gör.

 

Love Linn Foundation

Love Linn Foundation startades i Linn Fenerströms minne år 2010. Ändamålet är att samla in medel som ska gå till indiska barn i nöd, då Indien låg varmt om Linns hjärta.

Love Linn Foundation arbetar idag i fyra slumskolor i New Delhi men målet är att starta fler. Skolorna erbjuder kastlösa barn en chans till upprättelse samt mat och utbildning. Målet är att starta 300 skolor för 100 elever vardera, att nå 30 000 barn med evangelium och att medverka till att en kyrka startas på varje skola – för hela barnets familj.

 

Oasis medical center

WE ARE ONE CHURCH arbetar genom Pia Lindh i Mombasa, Kenya, med att driva en klinik vid namn Oasis medical center. Kliniken som är i storleken av ett mindre sjukhus hjälper i behov av olika typer av medicinsk vård. Då man idag även har upp till 7 förlossningar per dag är målet att snart även öppna en förlossningsklinik i samma område.

 

Bibellärare

Vår bibellärare Bertil Swärdh fortsätter att resa runt i Asien och utbilda pastorer och ledare för 100.000-tals människor. Han möter många pastorer som brinner för Gud, och som fört stora skaror av människor till Gud, och han undervisar dem i Guds ord .

 

Var med och bidra

Vill du vara med och bidra till WE ARE ONE CHURCH:s mission är du välkommen att klicka HÄR!
Vi är hjärtligt tacksamma för alla er som hjälper oss att hjälpa människor!