Vår historia

1929

1929 bildades Södermalms Fria Församling, en sammanslagning av två mindre pingstförsamlingar, Tabor och Smyrna. Kyrkan hyrde en före detta biosalong på Mosebacke torg, som knappt rymde de 500 medlemmarna. Församlingen har i folkmun alltid hetat Södermalmskyrkan, och bytte även formellt namn 1999.

Södermalms Fria Församling hade stor aktivitet på Mosebacke trots sitt akuta behov av större lokaler. Man började undersöka möjligheterna för att upprätta en egen kyrkobyggnad och fastnade för en tomt på Götgatan vid Skanstull. Området bestod till stor del av berg men man var övertygad om att det var här man skulle vara. Fastigheten byggdes efter en hård kamp med stadens myndigheter

1930

1930 gav man ut första utgåvan av tidningen ”Missionsfacklan” som ut kom i fem årgångar. Parallelt med detta startades ett bokförlag ”Facklans Förlag” med frontfiguren C.G Hjelm, som 1938 även blev den nya pastorn. Senare startade han även ”Söderbladet” som gavs ut under många år.

När arbetet med kyrkobyggnaden påbörjades fanns endast 16 000 kronor i byggnadskassan, mitt under andra världskriget. Men medlemmarna var övertygade om att ”Gud hör bön” och fick man till slut, den 16 mars 1941 inviga sina nya lokaler. Det är i dessa lokaler WAO Church än idag har sin kyrkolokal och sitt kontor.

1976

1976 välkomnade man den nya pastorn Bror Spetz. Under Brors tredje år genomgick man en stor förändring genom den karismatiska förnyelsen som påverkade kristna i stora delar av världen, och en ny typ av lovsång föddes. Man höll Sveriges första lovsångskonsert 1981 och det blev en återkommande händelse. Den karismatiska förnyelsen förändrade hela församlingens struktur och gav ett ny utformning av söndagens gudstjänster.

Förändringen medförde även en ny tid i missionsarbetet. 1979 kallades Carl-Gustaf Severin som medarbetare i Södermalmskyrkan, för att resa till dåvarande Sovjetunionen. Södermalmskyrkan har även missionerat i Indien, Kina och stora delar av Afrika.

1982

1982 tog Bror Spetz kontakt med Ulf Ekman som var studentpräst på Uppsala universitet och bibelkvällar hölls varje onsdag. Folk reste från Sundsvall, Göteborg, Örebro, Umeå och Jönköping för att delta i vad som blev ett stort samtalsämne bland pastorer i landet.

Sedan 2003 arbetar Södermalmskyrkan med G12-visionen. Samma år arrangerades den första skandinaviska G12-konferensen i Södermalmskyrkan. Sedan dess arrangeras den årligen och drar många besökare bland pastorer och troende runt om i Skandinavien och Europa.

2007

Den första juni 2007 fick Bror Spetz lämna sitt jordiska hem för att gå till sin himmelska vila. Innan sin bortgång överlät han över uppdraget att leda församlingen Lennart och Carolina Torebring som blev Södermalmskyrkans nya pastorer. Brors sista ord på dödsbädden till sina andliga barn och efterträdare var; ”Fortsätt framåt! Ni kommer att gå i mina fotspår.”.

Med åren har visionen fått församlingen att våga möta utmaningar och hela tiden ta nya steg framåt. En milstolpe som stärkte hela församlingen i sin övertygelse och som gav eko över Sverige och Europa, var när pastorerna ledde församlingen i Globen-satsningen år 2007. Södermalmskyrkan bjöd in till en stor konsert med gospel och lovsång och delade evangelium med ca 7000 besökare i Globen-arenan, Stockholm.

Under år 2009-2010 utfördes ett större renoveringsarbete, där nya ytor frigjordes och kyrksalen fick ett modernt utseende och helt nya teknologiska möjligheter för gudstjänstens ljud, ljus- och TV-inslag.

Lennart och Carolinas andra dotter, Linn, föddes den 28 oktober 1984. Linn var en mycket speciell ung kvinna som hela sitt liv levde för Jesus. Hon led sedan 8 års ålder av en mycket svår sjukdom som tilltog under hennes två sista levnadsår. Trots allt lidande betjänade hon troget i församlingen och skrev tre böcker på temat självkänsla och drömmar.

Linns liv blev ett starkt vittnesbörd om en ung människa som levde på jorden för himlens skull. Hennes minne lever kvar i familjens och församlingens hjärtan samt genom Södermalmskyrkans missionsarbete i Indien för utsatta barn, ”Love Linn foundation”.

 

Embrace the new

Mycket har hänt sedan dess och idag är församlingen en mångkulturell församling som helhjärtat arbetar utifrån Missionsbefallningen i Matteus Evangelium 28:18-20.
Sedan år 2004 är G12-visionen en central del i församlingens arbete – G12 är redskapet som hjälper oss att nå ut med det vi tror på, eftersom vi vill att alla ska få höra om vad Gud gjort i våra liv. Det är även en hjälp för att vi ska kunna bli lärjungar, lärlingar till Jesus.

I arbetet med G12 har drömmen om att påverka nationen vuxit sig starkare och 2018 planterades den första församlingen i landet. Målet är att starta 12 församlingear som reser upp lärjungar och ledare som gör Missionsbefallningen.

Som ett led i detta har behovet av ett gemensamt namn för våra nya församlingar blivit alltmer påtagligt vilket i sin tur ledde till att Södermalmskyrkan den 28 september 2019 bytte namn till WE ARE ONE CHURCH med förkortningen WAO CHURCH.

Namnet WE ARE ONE har vuxit sig allt starkare med tiden. Idag samlar vi många människor från olika nationaliteter och bakgrunder och de är vår  stolthet.  Vi vill vara en plats dit alla som kommer, känner sig som hemma, har ett och samma hjärta och är en familj, vilket också namnet WE ARE ONE representerar.

Tacksamheten är stor för alla som gått före, som bett otaliga böner och stått fasta i svåra tider. Vi skulle inte vara där vi är idag om det inte vore för dem.

WE ARE ONE CHURCH:s dröm är att ha en positiv inverkan på vårt samhälle och våra medmänniskor! Vi vill vara en öppen famn för varje människa och vi vill gå ut i vår stad och låta människor möta Guds kärlek på samma sätt som vi gjort! Genom personlig gemenskap, våra cellgrupper, våra gudstjänster, konserter men även genom vårt TV-arbete och andra medier drömmer vi om att fortsätta se människor bli förvandlade!