DESTINY TRAINING

Dags att bli utmanad? Gå Destiny Training!

Destiny Training är en praktisk ledarskola där man får lära sig ännu mer om Bibeln och om Jesus, men också om ledarskap och hur man bygger starka team. Kursen sträcker sig över 10 veckor, 2 h varje söndag. Destiny Training är tillsammans med wao-gruppen, platserna där man tränas till att en dag själv leda en wao-grupp.

Destiny training har 3 olika nivåer som vardera har 2 oliak undervisningsmoduler. Dessa nivåer kompletterar varandra så att du får ett helt paket med allt du behöver för att kunna starta din egen waogrupp.

 • Nivå 1 –  Vision (Modul 1) & Ledd av Hans kärlek (Modul 2)
 • Nivå 2 – Familjen (Modul 3) & Vinna (Modul 4)
 • Nivå 3 – Den helige Ande (Modul 5) & Ledarskap (Modul 6)

Kursen har även ett varierande lärarteam med olika bakgrund och erfarenhet inom diverse ämne. DT startar tre gånger/år.

Kriterier för att gå Destiny Training, se nedan.

När din ansökan blivit behandlad får du ett antagningsbesked via mail. Om du blivit antagen får du en länk till betalningen och först när du betalat är du anmäld.

NÄSTA DESTINY TRAINING STARTAR

 • 11 september 2022 –  (uppehåll den 30 okt) 20 november 2022
 • Nästa tillfälle är våren 2023

 

DESTINY TRAINING

Se tider för din location i ansökan

1 söndag – Modul x & x
2 söndag – Modul x & x
3 söndag – Modul x & x
4 söndag – Modul x & x
5 söndag – Modul x & x
6 söndag – Modul x & x
7 söndag – Modul x & x
8 söndag – Modul x & x
9 söndag – Modul x & x
10 söndag – Celebration!

Kriterier för
Destiny Training 1 

 • genomfört Life Class med godkänd närvaro
 • vilja bli Jesu lärjunge och leda andra
 • vara villig att göra tillhörande uppgifter till kursen: läsa boken, göra instuderingsfrågorna och veckans tillämpningar varje vecka 

Kriterier för
Destiny Training 2

 • Tror på den vision vi arbetar med i församlingen
 • Vill bli använd av Gud och starta egen waogrupp

Kriterier för
Destiny Training 3

 • vara waoledare

 • vara villig att formas i ditt ledarskap

”Som jag lever är så jag leder”

– Destiny Training har varit en avgörande del för mitt kristna liv. När du vill jobba med något specifikt, exempelvis lärare, så rekommenderas du att gå en utbildning för att få rätt kunskap och rätt nycklar. Exakt så är det med det kristna livet och DT. Det är som en utbildning lett av Den Helige Ande där du får rätt nycklar för att kunna anamma ledarskapet, familjen, visionen osv på rätt sätt och med rätt smörjelse.

Något som talade starkt till mig var vikten av att det jag lever också så jag leder. Vad menar jag med det? Att människor inte följer mig för mina ord och vad jag säger, utan de kommer att följa mig genom de handlingar, val och beslut jag tar. Sättet jag väljer att leva på talar högre än alla ord. Därmed är en rätt livstil inför Gud och inför människor avgörande för att leda på rätt sätt.
DT gav mig nycklar för livet och det gav mig specifikt nycklar för visionen vi arbetar med i församlingen och varför vi gör det vi gör. Att vara en ledare är inte bara en titel utan ett sätt att ständigt leva som. Jag personligen öppnade upp min egna waogrupp efter DT och rustades till den ledaren Gud kallat mig till. Det var avgörande nycklar som jag bär med mig än idag i mitt ledarskap, i min waogrupp och i mina lärjungars liv.
Frågan är inte om du ska gå Destiny Training utan NÄR du ska gå. Du kan t.ex inte köra en bil utan bensin. Men när du använder bensinen så kommer bilen in i sin fulla funktion. Destiny Training är som den bensinen i ditt kristna liv. Du får lära känna Den Helige Ande på djupet, som din vägledare och du får komma in i din fulla funktion. Genom att gå Destiny Training kan du vara ett redskap i rätt hand, växa i Gud och växa i din kallelse.

Vendela Capdelvila, WAO Stockholm