Våra pastorer

Pastor Lennart och Carolina Torebring har varit pastorer och föreståndare för WE ARE ONE CHURCH sedan den 3 juni 2007.

De strävar hela tiden efter nya sätt att nå ut till människors hjärtan, med drivkraften att se dem bli helade och upprättade. De brinner för att se en ny generation kristna ledare som har en positiv påverkan på samhället och människorna som bor där.

Lennart och Carolina kom till Stockholm 1986 och engagerade sig på olika sätt i församlingen som då hette Södermalmskyrkan. Carolina blev förebedjare i Södermalmskyrkan, ledde böneskola och undervisade även om bön på bibelskolan. Lennart arbetade inom näringslivet men även i kyrkan med evangelisation och mindre bönegrupper och blev senare även ledamot i
församlingens styrelse.

Deras dröm var att snarast möjligt resa ut som missionärer men de blev kvar i Stockholm i 13 innan de reste ut som missionärer. Efter 1,5 år kallade pastor Bror hem dem för att stå vid hans sida.

Tillbaka i Sverige började Lennart att arbeta som VD och assisterande pastor till Pastor Bror Spetz under sju år, innan Bror avskilde Lennart och Carolina som pastorer på sin dödsbädd den 30 juni 2007. Carolina hade
då varit avskild av pastor Bror, i pastorstjänst sedan 2004.

Kyrkan växer ständigt och i pastorernas dagliga arbete ingår idag bland annat ansvaret för totalt ca 70 anställda. Kyrkan är även huvudman för Kristna Skolan, en kristen friskola som 2009 tog emot utmärkelsen Stockholm stads kvalitetsutmärkelse.

Lennart och Carolina tjänar idag i We are one Church tillsammans med sina barn och deras familjer. De har satt ett exempel på hur den kristna, prästerliga familjen kan fungera i funktion, kärlek och tillgivenhet. Deras äldsta dotter, Sofia, är tillsammans med maken Daniel Muñoz pastorer i församlingen. Dottern Joy och hennes man Mikael är engagerade i visionsarbetet och i lovsångsarbetet. Sonen Michael är tillsammans med sin fru Louise pastorer och driver flera av kyrkans olika verksamheter.