Böneämne

Har du i behov av bönestöd, skriv till oss så ber vi för dig under helgens gudstjänster. 
Gud är god och hör oss när vi ber!

Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. 20 Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”

Matt 18:19-20

Pray for me!

12 + 3 =