Vår tro

 

DEN APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN som även brukar kallas Svenska kyrkans trosbekännelse ger oss en kortfattad sammanfattning för vad vi tror på.


Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

 • Gud är evig och skapare av hela universum.
 • Gud är god och han har skapat människan till sin avbild för att vi ska kunna ha gemenskap med honom.
 • Han har skapat oss till man och kvinna. Äktenskapet och familjen utgör den viktigaste grundstenen i samhällsbygget.
 • Ingen människa har någonsin sett Gud Fadern, men genom Guds ord, Bibeln, har han uppenbarat sig för oss.
 • Hela Bibeln är Guds ofelbara ord, utandat och inspirerat av honom.

 

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria.

 • Jesus föddes in i världen genom en jungfru, inkarnationen. Jesus var fullt ut människa och samtidigt fullt ut Gud, med en evig, syndfri natur för att kunna rädda mänskligheten.
 • Frälsningen kommer från judarna. Jesus föddes som jude i Israel som den utlovade Messias för att fullborda Guds frälsningsplan.
 • Vi tror att Jesus är Guds son, den enda vägen till gemenskap med Gud.
 • Genom att ta emot Jesus i sitt hjärta blir han vår Herre. Det är inte en titel utan den position han har i våra liv.

 

Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida.

 • Jesu död och uppståndelse utgör grunden för hela den kristna tron. Jesus dog för våra synders skull och uppstod för vår rättfärdiggörelses skull.
 • Jesu blod renar, förlåter, helar, befriar och upprättar oss.
 • Jesus uppstod från döden efter tre dagar. Han, Guds son, var den enda som kunde övervinna djävulen och döden, och därför behöver ingen som tar emot honom frukta livet efter detta.
 • Frälsningen och den troendes dop i vatten innebär en begravning av det gamla livet och en återuppståndelse till ett nytt liv i Jesus Kristus. Dopet sker genom nedsänkning i vatten efter bekännelse av tro på Jesus Kristus.

 

Därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

 • Vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka till jorden och sätta sina fötter på Olivberget i Jerusalem för att upprätta det messianska riket.
 • Jesus kommer att ställa allt till rätta och döma i rättvisa. Ondskan kommer för evigt att vara utplånad i Guds nya skapelse, den nya jorden och himlen.

 

Vi tror ock på den helige Ande.

 • Den Helige Ande, hjälparen från Gud, är den tredje personen i gudomen.
 • Andens dop med tungotalet är en särskild erfarenhet som ger kraft att leva ett kristet liv.
 • Andens frukt är Faderns karaktärsdrag som går igen i barnen, och Andens gåvor är Faderns kraft som går igen i barnen.

 

En helig, allmännelig kyrka,de heligas samfund.

 • Församlingen är världshistoriens viktigaste bygge, Kristi kropp här på jorden.
 • Församlingen är satt att vara världens ljus och jordens salt och har fått uppdraget, missionsbefallningen, att gå ut och göra alla folk till lärjungar.
 • Församlingen består av varje pånyttfödd troende som bekänner sig till Jesus, och den leds av de tjänstegåvor som Gud har insatt.

 

Syndernas förlåtelse,de dödas uppståndelse och ett evigt liv.Amen.

 • Människan skapades god, men syndade av fri vilja, och valde därmed bort livet och gemenskapen med Gud.
 • Varje människa kan få syndernas förlåtelse och en återupprättad personlig relation med Gud, samt få evigt liv genom frälsningen i Jesus Kristus.