lights-logo-main-white

School of Lights

WE ARE ONE CHURCH:s populära bibelskola och du kan redan nu ansöka till nästa läsår.

Vår vision är att resa upp en generation söner och döttrar som lever i och njuter av Guds närvaro. De är tränade för att leva heliga liv och att påverka människors hjärtan med Guds kärlek och sanning överallt där de är. De älskar och bygger Guds församling genom att utveckla sin kallelse i samhället. Det är den här generationen som kommer att påverka människors hjärtan och nationers framtid och som kommer att göra alla folk till Jesu lärjungar.

För mer information, är du välkommen att gå in på www.lights.school.

Vi finns också på Instagram och Facebook.