Äntligen är vi där – nu är vi WE ARE ONE CHURCH!

Kvällens invigning var något utöver det vanliga, fest, glädje men också en profetisk atmosfär som nästan gick att ta på.
Vi vet att den tid vi går in i nu är speciell och att Gud förberett något alldeles extra för vår församling!  

Expansion som har lett till förändring
Kyrkan har under snart 17 år arbetat med G12-visionen och sett stor framgång både när det gäller församlingstillväxt men också i arbetet med att resa upp ledare till att göra Missionsbefallningen som vi läser om i Matteus 28:18-20. Idag har församlingen över 150 celledare och närmare 1200 personer aktiva i cellgrupperna, många fler besöker gudstjänsterna under veckorna. I arbetet med G12 har drömmen om att påverka nationen vuxit sig starkare och under det senaste året har Södermalmskyrkan påbörjat sin församlings-plantering runt om i landet. Man har i dagsläget fyra församlingsplanteringar i områdena Malmö, Södertälje, Norrtälje, Visby och planerar även att starta i Göteborg under ht 2019/vt 2020.
Som ett led i detta har behovet av ett gemensamt namn för församlingar blivit alltmer påtagligt vilket i sin tur lett till att Södermalmskyrkan beslutat sig för att anta namnet WE ARE ONE CHURCH med förkortningen WAO CHURCH. De enskilda församlingarna ute i landet kommer att heta WE ARE ONE Södertälje osv.

Ikväll ägde den offentliga och officiella förändringen rum på den årliga Europeiska G12-konferens
i Globen Annexet. Pastorerna Lennart & Carolina Torebring klippte bandet till folkets jubel medan konfetti haglade över publiken!

”Vi vill vara en plats där alla som kommer hit känner sig som hemma, där vi har ett och samma hjärta och är en familj, vilket också namnet WE ARE ONE återspeglar, säger pastor Lennart Torebring.
Vi känner en sådan tacksamhet till Gud för dessa 90 år som passerat, för alla gudsmän och gudskvinnor som gått före, som sått med tårar och bett otaliga böner. Vi skulle inte vara där vi är idag om det inte vore för dem. Men vi är övertygade om att Gud har något nytt som väntar och vi ser med spänning fram emot att gå in i nästa kapitel av församlingens historia.”

Kommande händelser

  • Det finns inga kommande händelser i kalendern