GROW

Vill du växa i din relation med Gud?
Om du inte vill stå kvar på samma plats i livet så ”Grow” är en viktig del i din fortsättning. Här växer du med Gud samtidigt som du lär dig om kyrkans vision och hur du kan bli en ledare som tar hand om andra.