Inskolning (för nya barn)

Starten är alltid viktigast och det som kommer att skapa en positiv bild av WAO KIDS! När ditt barn får en bra start kommer du kunna lämna ditt barn och ni båda kommer känna trygghet under de timmar som du som förälder får njuta av gudstjänsten. Alla barn mellan 3-5 år som ska börja på WAO KIDS Mini behöver inskolning men ibland kan även äldre barn behöva en mjukstart där föräldern finns tillgänglig under några söndagar. Var lyhörd för vad ditt barn behöver och investera i inskolningen.

Inskolning WAO KIDS Mini (gäller även äldre barn som behöver inskolning)
När ditt barn ska börja på WAO Mini för första gången behöver ni ha en inskolning. Under den tiden får ditt barn chansen att vänja sig vid rutinerna, lokalerna men också knyta an till ledarna och de andra barnen.

Inskolningen behöver vara minst två efterföljande söndagar, vissa barn kan behöva fler tillfällen, men det bör vara max fyra söndagar. Kontinuiteten är viktig och att inskolningstillfällena inte har några uppehåll.

Råd till inskolningsföräldrar
Var synlig för ditt barn och var med i leken om barnet önskar men ge sedan utrymme för barnet att skapa kontakt med barn och ledare på egen hand.

När du som föräldern ska börja gå ifrån är det mycket viktigt att barnet ser att du går, smit aldrig! Många barn blir ledsna när mamma och pappa går. Det är naturligt för de flesta barn att protestera när föräldern lämnar vilket inte är någon fara. Det blir lättare för både barn och förälder att lämningen ändå sker bestämt och utan tvekan.

Skulle barnet fortsätta var otröstligt kontaktar vi dig. WAO KIDS ska vara en positiv upplevelse.