Vi tror på

Jesus Kristus, Guds Son, visar människan vem Gud är. Han är i centrum för allt vi gör.

Alla människor söker efter mening och vi tror att meningen med livet är att få frid med Gud. Vi tror också att livet får en djupare mening och att världen blir en bättre plats när alla världens troende går i Jesu fotspår. Jesus levde hela sitt liv för andra. Han botade de sjuka, helade trasiga människohjärtan, mättade de hungriga, styrkte de trötta, undervisade människor om sanningen och formade och tränade lärjungar som skulle ta över arbetet efter honom.

Jesus gav sitt liv på ett kors för att utradera varje människas synd och all den egoism, likgiltighet och ondska som finns i människans hjärta sedan den dag då hon valde att gå bort från Gud. Han blev din och min ställföreträdare. Vi var döda i våra synder, men genom honom blir vi levande igen. Bibeln beskriver det sanna mötet med Guds Ande som att vårt tidigare stenhjärta byts ut mot ett levande hjärta av kött. Det innebär ett hjärta fyllt av kärlek till Gud och till våra medmänniskor runt omkring oss.

Bibeln talar också om att Jesus uppstod från döden efter tre dagar. Han, Guds son, var den enda som kunde övervinna dödsriket och därför behöver ingen som tar emot honom frukta livet efter detta.

Vi tror att Bibeln är Guds ord till människan. Vi tar Guds ord och löften till människan på allvar och vill hjälpa andra att upptäcka Bibelns eviga sanningar. Bibeln är helt unik i mänsklighetens historia. Den består av 66 böcker, skrivna av över 40 författare under ett tidsspann av 1500 år. Genom hela detta enastående verk, fyllt av livsvisdomar, löper en röd tråd – Guds enastående frälsningsplan för människan. För dig!