Jantelagen formulerar i ord den oskrivna lag som säger att man inte får sticka ut och tro att man är någon. Vi tror att det är precis tvärtom – att Gud skapade varje människa unik och har kallat varje person med en speciell kallelse. 

Jantelagen består av 10 budord som vi med denna kollektion står emot.

 1. Du skall inte tro att du är något.
 2. Du skall inte tro att du är lika god som vi.
 3. Du skall inte tro att du är klokare än vi.
 4. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.
 5. Du skall inte tro att du vet mer än vi.
 6. Du skall inte tro att du är förmer än vi.
 7. Du skall inte tro att du duger till något.
 8. Du skall inte skratta åt oss.
 9. Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.
 10. Du skall inte tro att du kan lära oss något.

Vi vill bygga en kultur som grundar sig på Guds Ord och hans kärlek för varje unik människa. När du vet vem du är i Gud blir resultatet att du kan erövra vad som helst med Gud på din sida. Du är inte skapad för att vara som alla andra! Vi vet att du är unik. Du är utvald. Du är älskad. TRO ATT DU ÄR NÅGOT!

Jeremia 1:5 
”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken”

Kollektionen består av hoodies, t-shirts, & tygväskor som är skapade utifrån sanningen om att varje person ska tro att dem är något. 

ANTIJANTELAGEN

 

 1. Du är unik – Psalm 139:13
 1. Du är älskad – Jeremia 31:3
 1. Du är skapad med ett syfte – Jeremia 29:11
 1. Du är underbar – Psalm 139:14
 1. Du är dyrbar – 1 Korinterbrevet 7:23
 1. Du är stark – 1 John 2:14C
 1. Du är viktig – 1 Petrus brev 2:9
 1. Du är förlåten – Psalm 103:12
 1. Du är beskyddad – Psalm 121:3
 1. Du är utvald –Johannes 15:16

 

TRO ATT DU ÄR NÅGOT!TRO ATT DU ÄR NÅGOT!TRO ATT DU ÄR NÅGOT!TRO ATT DU ÄR NÅGOT!TRO ATT DU ÄR NÅGOT!TRO ATT DU ÄR