Södermalmskyrkan i Stockholm firar idag 90-årsjubileum! Församlingen startades 1929 och lokalen byggdes mitt under brinnande krig men trots motstånd så är den idag mer levande än någonsin. Till följd av församlingens expansion under det senaste året planeras stora förändringar till hösten.

Expansion som leder till förändring
Församlingen har under snart 17 år arbetat med G12-visionen och sett stor framgång både när det gäller församlingstillväxt men också i arbetet med att resa upp ledare till att göra Missionsbefallningen som vi läser om i Matteus 28:18-20. Idag har församlingen över 150 celledare och närmare 1200 personer aktiva i cellgrupperna, många fler besöker gudstjänsterna under veckorna. I arbetet med G12 har drömmen om att påverka nationen vuxit sig starkare och under det senaste året har Södermalmskyrkan påbörjat sin församlingsplantering runt om i landet. Man har i dagsläget fyra församlingsplanteringar i områdena Malmö, Södertälje, Norrtälje, Visby och planerar även att starta i Göteborg under hösten 2019.
Som ett led i detta har behovet av ett gemensamt namn för församlingar blivit alltmer påtagligt vilket i sin tur lett till att Södermalmskyrkan beslutat sig för att anta namnet WE ARE ONE CHURCH med förkortningen WAO CHURCH. De enskilda församlingarna ute i landet kommer att heta WE ARE ONE Södertälje osv.
Församlingens Pastorer Lennart & Carolina Torebring presenterade den kommande förändringen idag på gudstjänsten men den offentliga och officiella förändringen sker den 28 september då församlingen har sin årliga Europeiska G12-konferens
i Globen Annexet.

”Namnet WE ARE ONE har funnits i de olika verksamheterna sedan långt tillbaka men vuxit sig allt starkare med tiden. Idag samlar vi många människor från olika nationaliteter och bakgrunder och de är våran stolthet. Vi vill vara en plats där alla som kommer hit känner sig som hemma, där vi har ett och samma hjärta och är en familj, vilket också namnet WE ARE ONE återspeglar, säger pastor Lennart Torebring.
Vi känner en sådan tacksamhet till Gud för dessa 90 år som passerat, för alla gudsmän och gudskvinnor som gått före, som sått med tårar och bett otaliga böner. Vi skulle inte vara där vi är idag om det inte vore för dem. Men vi är övertygade om att Gud har något nytt som väntar och vi ser med spänning fram emot att gå in i nästa kapitel av församlingens historia.”