Nyheter

Två gudstjänster på söndagar!

Två gudstjänster på söndagar!

Den 12 maj startar vi vår andra gudstjänst på söndagar! Vi kommer ha gudstjänst kl 10 och kl 18 fram till midsommar. Därefter har vi sommaruppehåll med endast gudstjänst kl 10. -Vi behöver göra plats för alla nya människor som kommer till församlingen, säger pastor...

Levande vatten

Levande vatten

Det har varit en fantastisk vecka i Södermalmskyrkan när vi öppnat upp för gudstjänst fyra gånger utöver de vanliga gudstjänsterna. Över 80 personer har kommit till tro dessa kvällar och det finns inger mer att säga än - TACK JESUS! Denna söndag samlades församlingen...

Stenen är bortrullad

Stenen är bortrullad

Han är uppstånden! I stor tacksamhet samlades församlingen denna soliga Uppståndelsesöndag! Pastor Lennart Torebring predikade om att stenen är bortrullad, inte bara från Jesu grav utan också från våra egna liv. Själva stenen vid graven vägde antagligen flera hundra...

Step out of the boat of logic

Step out of the boat of logic

Det var en söndag i en atmosfär av tro när P Sofia Munoz predikade utifrån titeln "Kliv ur logikens båt"."En person som valt att leva av tro kan inte ta ett enda steg utan Gud; han vet att det är Gud som kommer att ge honom segern och alla hans beslut grundar sig på...

Bönens källa är öppen för dig

Bönens källa är öppen för dig

Temat för aprilmånad är ”A heart of faith” – ett hjärta av tro. Vad är det som gör att vi kan leva av tro, oavsett livets alla förhållanden? Hur kan vi uppleva att våra hjärtan fylls med tro? Det här några av de frågor som Ps Carolina Torebring ställade och svarade på...

A heart of faith

A heart of faith

Mars månad avslutades idag med härlig lovsång och trosstärkande vittnesbörd om helandemirakel. Pastor Lennart startade april månads tema ”a heart of faith”  genom att predika utifrån 4 Mos kap 13 där vi läser om spejarna som skickades in i det förlovade landet...