The dream is to raise up and ignite a disciple generation of sons and daughters,king and queens, equipped and empowered for life ans society to bring the kingdom and the glory of God to everyone, everywhere and anywhere. To change the course of history.

En skola för dig som vill påverka samhället

Vi är kallade att leva i Guds närvaro och i den generella kallelse som han gett församlingen och varje troende. Vi tror samtidigt att varje person behöver ge kallelsen en personlig färg och ett specifikt fokus för att få maximal genomslagskraft i samhället. Vår målsättning är därför att studenter som gått på SCHOOL OF LIGHTS ska stå tryggt förankrade i sin kallelse både i den lokala församlingen och i samhället.
 
På vår bibelskola kommer du därför att få verktyg för att hitta din plats och kallelse både i församlingen och på marknadsplatsen i samhället. Målet med exempelvis praktiska övningar, workshops och studiebesök på olika platser är att du ska vidga dina perspektiv och förlösa din inneboende kreativitet.
Du kommer även att tränas i att argumentera för din tro. Du får uppenbarelse och verktyg som gör att eventuell rädsla eller osäkerhet i din tro försvinner så att du frimodigt kan stå upp för sanningen.