Restore my nation – bön

Bön är vårt starkaste vapen och i den tid vi befinner oss i så behöver Församlingen resa sig och ropa till Gud om nåd över vårt land. Därför har vi beslutat att gå tillbaka till den strategi som vi startade med i början av året nämligen att be 7 min, 3 gånger om dagen, 7 dagar i veckan. Du kan lägga in dina böneminuter i din vardag och vara en del av att se Sverige beskyddat!
2 Krön 7:14
… men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.


I vår bön lyfter vi följande 3 områden:

– MITT LIV & MIN FAMILJ
Din familj och dina närstående, ditt hem, ditt äktenskap, beskydd, din ekonomi.

– FÖRSAMLINGEN
Alla wao-grupper, pastorerna, offer/tionde, ingen ska förlora jobb, våra äldre och de som är utsatta i den pågående situationen.

– LANDET
Väckelse, Regering, Riksdag, alla i ledande beslutsfattande ställning, sjukvården, äldre och personer i riskgruppen, beskydd över Sverige.

TACK för att du är med!