Det var en söndag i en atmosfär av tro när P Sofia Munoz predikade utifrån titeln ”Kliv ur logikens båt”.
”En person som valt att leva av tro kan inte ta ett enda steg utan Gud; han vet att det är Gud som kommer att ge honom segern och alla hans beslut grundar sig på den övertygelsen.
Så många gånger kräver vi säkerhet för att våga ta steget, vi sätter oss i en position där vi inte behöver Gud i våra utmaningar utan vi vet hur vi ska lösa problemet. Men Gud vill att vi ska lita 100% på honom. Du kan brottas med tvivel men ändå välja att gå i tro. Tro är en livsstil varje dag för den som vill leva ett spännande liv med Gud!
Logik vill att vi ska förlita oss på oss själva medans tro kräver att vi är totalt beroende av Gud.”

DET ÄR DAGS ATT VI STIGER UT UR LOGIKENS BÅT OCH BÖRJAR TRO!

Se predikan på www.skplay.sehttp://www.skplay.se