Han är uppstånden! I stor tacksamhet samlades församlingen denna soliga Uppståndelsesöndag!

Pastor Lennart Torebring predikade om att stenen är bortrullad, inte bara från Jesu grav utan också från våra egna liv.

Själva stenen vid graven vägde antagligen flera hundra kilo och skulle först rullas upp ur en grop i marken för att sedan rullas åt sidan för att graven skulle kunna öppnas. 
Även om alla fem kvinnorna hjälptes åt så skulle de inte lyckas. Det var ett fullständigt oöverstigligt hinder.

De flesta av oss vet hur det är att möta hinder som är oöverstigliga.
Var och en av oss möter våra egna stora hinder i livet, hinder för lycka, hinder för glädje, hinder i våra äktenskap och i våra familjer och i våra jobb.  upplever hur stenar av hinder blockerar välsignelsen i våra liv. 

Våra stenar täcker inte ingången till en grav, utan våra vägar blockeras snarare av stenar av arbetslöshet, övergivenhet eller missbruk.
Vi står inför de oöverstigliga hindren av skuld, skilsmässa, droger och depression.

Oavsett hur du ser på ditt problem, på vilket sätt du än försöker flytta på stenarna som blockerar din väg och vilket verktyg du än använder så kommer du inte att kunna flytta på dem, de är omöjliga rubba, men Jesus kan.
Jesus kan göra samma sak för oss som han gjorde för Maria, för Salome för Petrus, Jakob och Thomas.

Se hela predikan på http://www.skplay.se