Hur länge ska ni vänta med att göra Guds vilja? Planet lyfter nu. Antingen tjänar ni Gud eller inte. Lever för honom eller inte. Gud vill fylla dig med sitt liv och med sin tro. Han vill att vi ska leva liv där vi lever för andra och liv som gör skillnad. Liv där vi ber trosböner. Liv som andra vill leva. Be för vårt land. Öppna vårt hem för andra. Hur länge ska vi vänta med att leva för honom?