Första advent blev en gudstjänst i julens tecken med de gamla älskade sångerna. Nattvarden präglades av helighet och Gudsnärvaro. Predikan var hämtad ur Jesaja 9 och pastor Lennart predikade om Jesus som kom som världens ljus för att bryta dödens och ångestens kraft över våra liv. I slutet av gudstjänsten gav pastor Carolina en rapport från missionsresan till Indien. Fyra personer tog emot Jesus i slutet av mötet!