Wao Church Ester fasta 7-9 Mars 2022

Fastan är ett mäktigt vapen när vi fastar för att söka Gud mer än något annat under tre dagar. Vi avsätter så mycket tid vi kan dessa dagar till att gå ned på våra knän och be och söka honom. Vi ber även inom oss när vi går till våra dagliga sysslor.

Under dessa tre dagar dricker vi endast vatten om vi kan. De som av medicinska skäl inte klarar det kan fasta från annat än vatten och mat. Det viktigaste är att vi under denna heliga fasta går ned på våra knän och ber från våra hjärtan för vårt land Sverige men även hela Norden!

Vi ber på samma sätt som Ester bad för sitt folk när den onde Haman ville förgöra Guds folk. Under dessa tre dagar vill vi även uppmuntra alla bedjare att läsa Esthers bok i Bibeln och meditera på vad Gud gjorde när hon bad.

Fem böneämnen att ta till våra hjärtan

  1. Be att kristna människor i Sverige och Norden får en längtan att omvända sig och be som aldrig förr, för vår del av världen.
  2. Be om Guds beskydd över Sverige och hela Norden och vishet över våra ledande stadsministrar, politiker, militärer och andra i ledande ställning.
  3. Be att Hamans ande ( de krafter som är emot Guds Ord och Guds församling) ska avslöjas och bindas så att vi får ha både religionsfrihet och trygghet som kristna i vårt land.
  4. Be att församlingen i Sverige ska resa sig och bli kärleksfulla lärjungar som vandrar i Jesu fotspår med under, tecken och mirakler!
  5. Be att Gud räcker ut sin spira emot Ukraina och även oss i Norden och beskyddar vårt land och hela Europa från ett eskalerande krig!

Samla gärna några vänner eller familj i ditt hem och be med dem någon av dessa tre eller alla tre dagar! Bedjare kan även be tillsammans via telefon!

Ester 4:12-17
”När man berättade för Mordokaj vad Ester hade sagt, sade Mordokaj att man skulle ge Ester detta svar: ”Tro inte att du ensam av alla judar ska komma undan för att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång kommer hjälp och befrielse till judarna från annat håll, men du och din fars hus kommer att gå under. Vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet?” Då sände Ester detta svar till Mordokaj: ”Gå och samla alla judar som finns i Susa och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka något under tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänarinnor ska också fasta på samma sätt. Därefter ska jag gå in till kungen, även om det är mot lagen. Är jag förlorad, så är jag förlorad.” Och Mordokaj gick i väg och gjorde allt som Ester hade befallt honom.”