Välkommen hem. 

 

HELGEN PLATSER SLÄPPS VARJE ONSDAG KL 20.00.
FÖRST TILL KVARN GÄLLER!

Här kan du anmäla ett sällskap på max 5 personer, dig själv inkluderad, till gudstjänst i We Are One Church, Stockholm.

Vi följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter om hur många och på vilket sätt man kan ta emot besökare vid våra gudstjänster. Just nu får vi som mest ta emot 300 besökare i sällskap om max 8 personer. Varje sällskap får sin plats anvisad. Rutinerna är enkla:

  • Klicka på Registrera på anmälningens första sida och följ anvisningarna
  • Kom till kyrkan med ditt sällskap i god tid innan gudstjänsten börjar
  • Service Team släpper in er och leder er till anvisad plats
  • Om ett sällskap inte har kommit till entrén 15 minuter efter påbörjad gudstjänst släpps sällskapets platser

Är det fullt när du försöker anmäla ditt sällskap, prova igen en stund senare.

Om du inte anmält dig i förväg kan du komma till kyrkan 15 minuter efter att gudstjänsten börjat. Om det finns lediga platser kvar släpper Service Team in dig och ditt sällskap och ni leds (i sällskap om max 8 personer) till den plats som Service Team anvisar.

 

  • Den fredag den 1 oktober öppnar vi kyrkan för alla utan föranmälan och söndag den 3 oktober kl 10.00 blir våra stora ”Church Comeback” öppet för alla.

    Gudstjänsterna på www.waoplay.com fortsätter som tidigare.