Denna söndag hade vi besök av vår underbara vän Pastor Jim Reimer tillsammans med sin fru Helen från Portugal. Han är en återkommande och uppskattad lärare på vår bibelskola School of Lights där han undervisat föregående vecka om andlig krigföring.
Pastor Jim predikade ett uppmuntrande budskap utifrån Jesu första mirakel där han gjorde vatten till vin. Om att Gud vill använda våra liv och att han tar det vi har och gör något stort av det. Livet med en ”riktiga” Jesus kommer bara bli större och större WOW!

Se hela predikan på www.skplay.se