Efter en fantastisk konferens i Annexet är vi nu tillbaka påfyllda och redo att anta vad Gud än har för oss! Hela atmosfären andades en NY BÖRJAN! Dagens gudstjänst predikade Pastor Lennart Torebring om att Guds rike bor inom oss.
Han uppmuntrade församlingen att fatta heliga beslut, att leva för att Gud ska bli förhärligad genom oss. Att leva för att hans namn ska bli känt på jorden och för att hans rike ska komma och hans vilja ska ske.
Han uppmanade till att vara vi behöver vara villiga att läggas i jorden och dö från våra egna mänskliga planer, tankar och drömmar, för en större dröm som räcker in i evigheten.

Se hela Gudstjänsten på skplay.se