Fokus på kyrkans bibelskola – School of Lights, på dagens gudstjänst. Pastor Emanuel Zethson som även är rektor för School of Lights, predikade ett fantastiskt budskap utifrån månadens nya team ”Where you go I will follow”, baserat på Matt.14:34-36, samt hörntofsens betydelse. Vad är det som hörntofsen står för och symboliserar?

Gå in på SKplay för att få svaret.

Vill du veta mer om School of Lights – Klicka här.