Härlig atmosfär på dagens gudstjänst med stark lovsång och dop. Pastor Emanuel predikade ett fantastiskt budskap utifrån månadens tema ”We are the light”, om att Guds lampa inte har slocknat, utifrån 1 Samuelsboken kapitel 3. Han drog paralleller mellan hur det andliga läget i Israel var med dagens samhälle, om hur Gud ord var sällsynt och de andliga ledarnas ögon hade börjat bli skumma så att man inte kunde se. Det kanske såg mörkt ut i samhället men hur vi längre fram i kapitlet kan läsa om att det inte var kört för Guds lampa hade inte slocknat! Du kanske är i hopplös situation och det ser mörkt ut men Guds lampa har inte slocknat, tvärtom det kommer bara tillta för oss.

Gud kallade på Samuel, och Samuel gensvarade med ”Här är jag”. Samuel gick från en liten pojke som hjälpte till i templet till att bli en präst, profet och en av Israels största domare. Guds lampa, Guds ord, stannade inte bara för honom själv utan påverkade en hel nation. Jesus är världens ljus men vi ska genom honom också vara världens ljus, Matt.5:14, eftersom Herrens härlighet, hans ljus går upp över oss. Det är dags för oss att stå upp och vara ljus.

Guds lampa har inte slockant – We are the light.

Se hela predikan på SKplay.se