Idag inleddes nya månadstemat – We are light. Vid fredagskvällens ungdomsmöte predikade Ernesto Carocca över det nya temat, runt 300 ungdomar kom och sju personer tog emot Jesus. En underbar atmosfär präglade också hela söndagsgudstjänsten och två personer tog emot Jesus.  

Pastor Bertil Swärd är sen länge en av Södermalmskyrkans assisterande pastorer – en mycket uppskattad och efterfrågad bibellärare. Han kännetecknas av en sund och bibelförankrad undervisning och reser mycket i sin tjänst. Idag predikade han på hemmaplan om vikten av enhet i församlingen. Jesus hade toppositionen i himlen, konstaterade Bertil, men han ödmjukade sig för din och min skull. Om vi alla har samma sinnelag som Jesus blir det inga problem. Filipperförsamlingen var en fin, utgivande och offrande församling men man drog åt olika håll. Det är först när vi står tillsammans i samma vision och lägger ner själviskhet och egna ambitioner som församlingen når framgång. Låt oss rätt uppskatta och uppmuntra de som är våra pastorer och stå tillsammans med dem i arbetet för evangelium.

Se hela predikan på www.skplay.se eller hör den på vår podcast.