Pastor Lennart Torebring gav månadens första predikan i temat We are family. Han talade om att Gud mer än något annat är vår Fader. Vi är hans älskade barn. Miljoner människor utnyttjas skoningslöst av onda människor på olika håll i världen – ett modernt slaveri – men det finns också ett själens slaveri som vi kan alla drabbas av. Det kan ha olika kännetecken: fruktan, otrygghet, besvikelse, ständigt bekräftelsebehov etc och denna form av slaveri påverkar i högsta grad hur vi är och lever våra liv. Men Jesus betalade priset för vår frihet med sitt eget blod. Pastor Lennart gav tre viktiga nycklar till hur vi kan bli kvitt slavens mentalitet så vi för alltid kan leva som unika, trygga och älskade familjemedlemmar i Guds familj. Tre unga personer tog emot Jesus i slutet av gudstjänsten!

Lyssna till predikan på församlingens podcast via facebook eller se den på www.skplay.se