Sommargudstjänst i Södermalmskyrkan. Fokuset låg på Guds kärlek genom Jesus från redan från början. Pastor Bertil Swärd predikade om att vi är Guds familj. Det finns inget viktigare i universum än människan. Gud ville ha en familj, därför blev du och jag till. Vi är skapade till Guds egen avbild, till man och kvinna och Guds kärlek till oss är lika stark som förälderns kärlek till sitt barn. Pastor Bertil beskrev människans väg från skapelseögonblicket fram till syndafallet och smärtan vi hör i Guds röst när han ropade: ”Adam, var är du?”

En spricka uppstod mellan Gud och människa, synden skiljde oss från Gud och skulden var omöjlig att betala. Jesus beskriver skuldens storlek i en liknelse: 60 miljoner dagslöner.

Men så värdefull är du för Gud att Han var villig att ge upp allt för att återfå gemenskapen med dig och upprätta sin familj igen. Du kan ta del av hela hans starka predikan på www.skplay.se och genom vår podcast. En person tog emot Jesus i slutet av gudstjänsten.