Under söndagens två gudstjänster predikade pastor Emanuel Zethson kring Villfarelser i denna tid. Efter att pastor Lennart tillsammans med församlingen läst upp den apostoliska trosbekännelsen entrade Emanuel scenen.

Emanuel förklarade att han ville beröra vissa ämnen som han kallade ödesfrågor för samhället och församlingen, familjen och enskilda individer.

I en kompakt och innehållsrik predikan talade Emanuel bland annat om synen på människovärdet och berörde ämnen som hur vi värderar våra äldre och även det ofödda barnet. Därefter berörde han synen på äktenskapet. Hur allt förmånga idag tar alldeles för lätt på äktenskapet – det är ett förbund sammanfogat av Gud, understryker Emanuel. Äktenskapet är något att kämpa för, många har idag en alldeles för lätt syn på skillsmässan. Han berörde även synen på andra levnandesformer som samboförhållanden och samkönade äktenskap.

Därefter berörde Emanuel Synen på Jesus. Jesu unika ställning och hans gudomlighet. Jesus kom inte som en representant för Gud, han är Gud – men han antog en mänsklig gestalt, förtydligar Emanuel. Han fortsatte vidare att beröra synen på nåden och vikten av helgelse, frälsningen och dopets betydelse samt Israel och det judiska folket.

Sex personer blev frälsta under den andra gudstjänsten! Många i församlingen uppskattade dagens predikan och du har möjlighet att den i sin helhet nedan! Gör det!