Pastor Emanuel Zethson sa att han kände sig som en boxare när han intog hela scenen denna söndag och predikade utifrån temat ”Vilken Stol sitter du på?”. För att illustrera sitt budskap hade han två stolar på plattformen, som fick representera Rättfärdighetens respektive Fördömelsens stol.  Passionerat talade han sedan om hur vi behöver en uppenbarelse om Guds rättfärdighet som ger oss en helt ny position och ett helt nytt perspektiv på Gud, oss själva och våra omständigheter.  Att ta emot Jesus och bli frälst är att byta position, från mörkrets välde till Guds rike. Rättfärdighet är att få rätt ställning inför Gud. Evangeliet är Guds kraft till frälsning för alla människor, men bara den som tror kommer i kontakt med dess kraft. ”Sitt inte vara kvar på Fördömelsens stol, utanför frälsningens underbara konsekvenser. Utan sätt tro till evangelium och se att Gud har gett dig en ny position på rättfärdighetens stol!” ropade Emanuel med kraft till besökarna.

Denna predikan får du inte missa! Pastor Emanuel var i sitt esse och förmedlade med kraft detta oerhört viktiga ämne som helt kan förvandla ditt liv!