Fullsatt kyrka denna kick-off söndag och uppstarten på det nya året! Detta viktiga möte som sätter tonen för året och ger församlingen riktningen på vart vi är på väg. Pastor Lennart som fortfarande återhämtar sig efter en operation predikade ett uppmuntrande budskap via direktlänk.

”Ibland händer just det här i våra kristna liv. Vi blir frälsta, brinnande, saliga och lyckliga. Vi lär oss Guds Ord.Vi vittnar om Jesus. Vinner människor. Ber i timmar. Men något händer, vi kanske ramlar, blir sårade, eller sätter oss i ett dike, eller helt enkelt tar en annan väg, med förhoppning om att livet ska bli lättare! Detta är inte vad Gud vill för dig och mig! Gud vill att vi ska resa oss igen och fortsätta springa! Gud vill därför 2019 ta oss tillbaka till där vi startade. Han vill att våra hjärtan ska bli passionerade och brinnande för Honom igen. Han vill att vi ska be, predika och gå i hans fotspår tills vi når målet för vår vandring, ”himlen”.

Ps Lennart påminde om 12 bibliska principer att ta med sig in i det år som ligger framför så att vi kan leva ett passionerat och överlåtet liv varenda dag, tills Jesus kommer. Vi hämtar dessa principer från Salomos undervisning i vishetens bok.

1. Var en person av beslutsamhet!
Ords 1:10
”Min son, om syndare lockar dig, så följ dem inte.”

2Be Gud om insikt och klokhet!
Ords 2:1-6
Min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina bud inom dig så att ditt öra lyssnar till visheten och du böjer ditt hjärta till klokheten, ja, om du ropar efter insikten och höjer din röst efter klokheten, om du söker den som silver och letar efter den som efter skatter, då ska du förstå vad det är att vörda Herren och finna kunskapen om Gud.

3. Lita fullständigt på Gud!
Matt 7:13-14
Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

4. Var generös mot Gud
Ords 3:9-10
Ära Herren med vad du äger och med det första av all din gröda. Då ska dina lador fyllas av rika skördar och dina pressar flöda över av vin.

5. Beskydda ditt sinne
Ords 4:23
Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet.

6. Beskydda ditt äktenskap!
Ords 5:18-19
Må din källa vara välsignad, och gläd dig över din ungdoms hustru, den älskliga hinden, den sköna gasellen. Låt hennes bröst alltid tillfredsställa dig, hennes kärlek ständigt berusa dig.

7. Vakta dina ord
Ords 6:2
Har du blivit snärjd av dina ord och fångad av vad din mun har sagt?

8. Meditera på Guds Ord
Ords 7:1-3
Min son, ta vara på mina ord och göm mina bud inom dig. Håll mina bud så får du leva, bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem runt dina fingrar, skriv dem på ditt hjärtas tavla.

9. Träna dig själv i Guds ord
Ords 8:10-11
Ta emot min förmaning hellre än silver och kunskap hellre än rent guld, för visheten är bättre än pärlor, inga skatter kan jämföras med henne.

10. Kasta bort allt som inte bygger ditt liv
Ords 9:6
Lämna okunnigheten så får ni leva, och gå fram på förståndets väg.

11. Reprodecera liv i allt du gör
Ords 10:16
Den rättfärdiges arbete leder till liv, den gudlöses vinst leder till synd.

12. Njut av Guds välsignelser
Ords 10:22
Herrens välsignelse ger rikedom, egen möda tillför inget.

Se hela predikan på www.skplay.se