Vi ser en stark längtan och hunger efter Gud i vår stad. Runt 270 ungdomar kom till fredagskvällens WAO och söndagsgudstjänsten var i det närmaste fullsatt. Pastor Emanuel Zethson predikade om att finna sin kallelse och sin dröm i Jesus. Pursue the Dream!

Till hösten startar vår bibelskola med nytt koncept och nytt namn: School of Light! “När ljuset lyser på en plats då bryter det mörkrets kraft. Mörkret kan inte råda där det finns ljus. Och ljuset, det är du och jag.” Studierektor Helena Soto berättade kort om innehållet och många ville veta mer efter gudstjänstens slut. Flera anmälde sig redan nu.

Pastor Emanuel utmanade oss att välja – att sitta kvar i det trygga och invanda eller gå ut i det okända. Jesus kallar på oss och säger: Kom! Hans dröm är att vi förstår vår kallelse och att vi gör skillnad med våra liv. När Paulus fick ett möte med Jesus förändrades allt! Det enda som betydde något var att för resten av sitt liv få leva i och genom Jesus. Här fann han sin identitet och sin livsuppgift. Pastor Emanuel underströk detta: ”Nyckeln till Jesu tjänst var att hitta sig själv i Skriften. Nyckeln till Paulus tjänst var att bli funnen i Kristus. Nyckeln till vår tjänst och vad vi ska göra är att vi ser vår identitet – inte vad vi är i oss själva – utan vilka vi är i Honom!” En mycket starkt predikan! Ta del av den på www.skplay.se eller genom vår podcast.