Denna söndag blev återigen en fest inför Guds ansikte. Med dubbla möten och start för Barnkyrkan med de nya koordinatorerna Thomas och Maria Hedin, kändes det att församlingsfamiljen var hemma igen.

En mäktig lovsång fyllde hela lokalen när pastor Lennart Torebring tog en lång stund före predikan att be för alla som hade fått ett negativt  besked från läkaren.  Efter att ha smort alla med olja och bett trons bön predikade han över ämnet” Vandra i Guds frid” .

Församlingen på apostlarnas tid fick uppleva lugn och ro under tider av motstånd. Denna frid är ingen mänsklig frid utan den är Guds egen frid som han ger oss när vi kommer till honom. Ta del av predikan i sin helhet påwww.skplay.se