Dagens budskap blev en stark larmsignal att vakna upp och förstå sin tid och sitt syfte. Dans, starka vittnesbörd och en smord allvarlig väckelspredikan av pastor Sofia Munoz fick hela församlingen att komma fram till altarplatsen av överlåtelse. Dessutom delade hela det stora ungdomsteamet på trettio personer, som varit på konferens i Bogota, sina upplevelser från ett land av väckelse. Ingen kan bli oberörd av deras förvandling ! Vill du bli smittad av väckelse och komma in i ditt syfte, måste du se denna gudstjänst! Du hittar den på www.skplay.se. Ytterligare en person tog emot Jesus som sin Herre och frälsare under dagens gudstjänst.