Södermalmskyrkans missionsdirektor Pontus Hansson predikade på båda mötena söndagen den 25 november på temat ”Vad sätter Guds hand i rörelse?” Han talade om Stockholm som församlingens missionsfält och poängterade förbönens stora betydelse för att att få genombrott. Våra böner står på tre viktiga pelare: 1. Vår medömkan med och passion för människor. 2. Vår tro på att Gud ska handla. 3. Vår användning av de andliga vapen vi fått.

Franz Cohn, som kom som flyktingbarn till Sverige 1939 undan Hitler-tyskland, gästade Södermalmskyrkan idag och gav en rapport om nuläget i Israel, landet som mer än någonsin behöver de kristnas förböner och stöd.

Under den första gudstjänsten hade vi också besök av Gideoniterna som berättade om hur deras viktiga arbete, med att sprida bibeln till människor, nu pågår i över 100 länder. De berättade även att gripande vittnesbörd om hur människor funnit en tro på Jesus kommer hela tiden in till organisationen. Deras besök avslutades med att hela församlingen bad för biblar som snart ska delas ut i skolor och vårdinrättningar.

Välkommen att se mötet kl 12 i sin helhet på länken nedan!