Vår församling kommer att hålla vår kyrka öppen måndag till fredag klockan 18-20 för bön under de kommande 3 veckorna av bön och fasta, start nu på tisdag. Varje dag har vi även vårt bönerum, ”House of Prayer” öppet klockan 8–18. Varmt välkommen att delta!


Läs artikeln i ”Debatt”, Världen Idag · Publicerad 00:01, 21 apr 2017

Efter terrorattacken som drabbade Sverige för någon vecka sedan uppmanar pastorerna Lennart och Carolina Torebring från Södermalmskyrkan i Stockholm till gemensam bön för vårt land. Sveriges framtid kommer att avgöras utifrån församlingens bön, fasta och vårt lands relation till Gud, skriver de.

Sverige har drabbats av en terrorattack som skakat hela vårt land. En intensiv bearbetning av sorgen, smärtan och händelsen pågick under veckan efter dådet. Mitt i denna kollektiva sorg har vi även fått bevittna en vacker kärlek, respekt och ödmjukhet bland folket. Sorgen tycks ha fört oss närmare varandra och vi har gråtit tillsammans.

Som en del i denna process lyfter vi nu som nation blicken för att se framåt med hopp om en bättre framtid, trots stora utmaningar och många olösta problem i vårt samhälle. Allt detta är viktigt och underbart, men som Guds församling måste vi nu vara andligt vakna och höra vad Anden säger till församlingen. Församlingen har fått uppdraget från Gud att vara en sköld för landet. Församlingen har även fått ett unikt löfte som endast givits åt henne och det är löftet om att dödsrikets portar inte ska få makt över henne. Detta medför ett ansvar och ett heligt allvar.

Vi kan inte slå oss till ro och säga att allt står väl till, när vår nation på så många områden vänt sig bort från Gud. Vi kan inte heller slå oss till ro och hoppas att politikerna ska lösa problemen. Sveriges framtid kommer att avgöras utifrån församlingens bön, fasta och vårt lands relation till Gud. I Stockholm upplever vi att det finns en stor öppenhet för evangelium och varje vecka ber vi med människor till frälsning. Vi är övertygade om att Guds plan för hela vårt land är en stark och genomgripande väckelse. Men vi upplever även att mörkret är mer påtagligt än förut och att dessa krafter också har en plan gällande vår nation.

Vi vill därför, från huvudstaden, utmana och uppmuntra Guds älskade församling i hela vårt land att gå in i bön och fasta med oss under tre veckor från och med den 1 maj. Vårt syfte är att gå in i en grönsaksfasta liksom Daniel gjorde i Babel under 21 dagar. Denna fasta som Daniel utförde, satte andevärlden i rörelse och änglar blev förlösta i en andlig strid för sanningen. Vi vill därför utmana och uppmuntra varje pastor, präst och böneledare att involvera din församling i denna gemensamma bön. När Kristi himmelsfärd och pingsten sedan kommer kan vi fira och proklamera Guds löften över vårt land.

Om du vill ansluta dig ber vi dig att gärna meddela oss per mejl (info@sodermalmskyrkan.se) att ni är med, så att vi kan stå tillsammans i stark förbön för vårt land. Vår församling kommer att hålla vår kyrka öppen måndag till fredag klockan 18-20 för denna förbön under fastans tre veckor. Varje dag har vi även vårt bönerum, ”House of Prayer” öppet klockan 8–18. Vår bön är att många andra kyrkor, hem, bönehus och församlingar ska göra detsamma.

Låt oss i ödmjukhet be om förlåtelse för vår synd.

Låt oss be om blodets beskydd över Guds församling och varje familj.

Låt oss höja vår röst och be om ett andligt uppvaknande i vårt land.

Låt oss be om blodets beskydd över varje stad, samhälle och by i Sverige.

Låt oss be att Guds rike ska komma och himmelrikets lagar styra vårt land.

Låt oss be om vishet och ödmjukhet hos våra politiker att fatta rätta beslut.

Låt oss be för vår polis, militär och rättssäkerhet, och om Guds ledning på dessa områden.

Låt oss be att varje terrornätverk och extrem fundamentalism avslöjas och åtgärdas.

Låt oss be om en Jesus-väckelse i varje stad, samhälle, by, förort och i varje hjärta och som omfattar alla älskade folkslag i vårt land.

Dina tjänares barn skall bo i trygghet och deras efterkommande bestå inför dig.” Psalm 102:29.

All vår kärlek och Guds välsignelse!
Lennart och Carolina Torebring

(Från ”Debatt världen Idag · Publicerad 00:01, 21 apr 2017)