Idag var det storbesök i Södermalmskyrkan. På söndagnens första gudstjänst, 10:00, predikade pastor Julian Gamba från Miami. Han reste hit under veckan för att bistå hjälp inför Globenförberedelserna, men hann även med att predika både på ungdomsmötet och dagens gudstjänst. Med Nehemja som utgångspunkt och temat ”Re-building the wall” talade han om vikten av att bygga upp skyddsmurar runt sin familj, församling och nation. Inte minst blev alla män utmanade att inta sin position i familjelivet.

På 12-mötet hade församlingen glädjen att ha pastor Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst i Sverige, på besök. Han talade om det är viktigare att vara i Guds vilja än vad människor tycker om en. Paulus kunde se tillbaka på sitt liv och säga att han ”fullbordat loppet”. Vi ska liksom Paulus kunna se tillbaka på våra liv och kunna konstatera att vi fullbordat Guds plan för våra liv. Ingenting i livet är viktigare än det.

Vi glädjs också över alla människor som blev frälsta i helgen, inte minst de 18 tjejer som under lördagens Girls Night tog emot Jesus i sina liv!

Vill du också ta del av en av dessa gudstjänster, eller kanske båda? Dem finns båda här nedanför, redo att spelas upp.