Frälsningssoldaten Daniel Wiklund, kadett på frälsningsarmens officersskola, predikade med övertygelse och passion om kraften i det kristna evangeliet.
Då Daniel Wiklund gjort sig känd som en omtyckt predikant i olika sammanhang i Sverige var förväntningarna stora när han för första gången talade i Södermalmskyrkan.

Med Daniels innerliga och enkla men kraftfulla förkunnelse om frälsning genom tron på Jesus fick många en ökad längtan att dela det kristna evangeliet med andra. Daniels inlevelserika citat från William Booth och personliga exempel gav en förnyad frälsningsglädje.

Flera kom fram på frälsningsinbjudan i slutet av mötet.