Hela församlingen bad idag för den familj som förra veckan miste en familjemedlem. Under minnesstunden lyfte pastor Lennart Torebring fram trösten som bara Jesus kan ge, Han som burit all smärta, nöd och död upp på korset.

Pastor Lennart presenterade församlingens pastorsteam, styrelse och visionsteam och det går inte att ta miste om glädjen och enheten i teamet. Fokus ligger på väckelse och flera i visionsteamet predikar för första gången under sommaren! Pastor Lennart predikade om att Tro på Gud. I Hebreerbrevets elfte kapitel läser vi om människor som genom mycket svåra utmaningar höll fast vid sin tro och förtröstan på Gud. Pastor Lennart uppmuntrade alla att helt och fullt lita på Gud för sin framtid, oavsett hur det ser ut just nu. Låt oss tro Gud om, sa pastor Lennart, att den här sommaren blir vår bästa någonsin, att mirakler ska ske, att de som är nya i tron ska växa till i Gud och att vi ska få se väckelse i vår stad och i vårt land. Två personer tog emot Jesus i slutet av gudstjänsten.

Ta del av predikan via www.skplay.se eller via vår podcast.