Under söndagens predikan fick vi lyssna till Kristina Leván, en av pastor Carolina Torebrings närmaste ledare. Det var ett starkt och personligt ord från ett passionerat hjärta som inte lämnade någon oberörd.

I vår egen styrka eller kraft kan vi inte göra någonting, men när vi möter härlighetens konung Jesus då tar vi emot nåden till förändring. En äkta förändring som sker inifrån och ut. Härlighetens konung är här idag, Han står framför oss. Idag kan vi släppa taget om stenarna som vill hindra oss från att komma ut i det som Gud har förberett åt oss var och en. Vi kan välja att ta tag i tron som förflyttar berg, tron som kommer av att vi ständigt förvandlas i Jesu härlighets närvaro, och vi kan få se hur vi kommer ut i det Gud har för oss.

”Idag går det ut en inbjudan till oss alla här! Bana väg för min härlighet, bana väg för det som jag vill göra i er och genom er, i Sverige i Stockholm!
Låt oss bana väg för nästa nivå av Guds härlighet 2017, Han vill inte hålla någonting tillbaka från oss! Låt oss ta bort stenarna i våra liv, låt oss ständigt ta itu med dom små stenarna som hindrar, låt oss tro på härlighetens konung Jesus i allt vi möter detta år och låt oss komma ut till den nya plats av Guds härlighet som väntar på oss, dom tankar och dom vägar och dom planer som är så mycket högre och större än våra egna. Låt oss komma ut till platsen av sann frihet! Är vi redo?”

1 Kor 2:9 Men som Skriften säger; Vad ögat inte har sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom.”

Se hela predikan på: http://www.skplay.se