Med Per-Olof Eurell som inbjuden talare fick dagens gudstjänstsbesökare en annorlunda predikan om ekonomi och kristenhetens väg i landet. Han gav starka vittnesbörd om ekonomiska mirakler och en uppmuntrande och levande undervisning!

Han talade om hur vi som troende får uppleva Guds välsignelse över vår ekonomi när vi förstår principen om tionde. Pastor Lennart Torebring berättade även om det som hänt i veckan i samband med pastor Ulf Ekmans tillkännagivande om att upptas i Katolska kyrka. Tydligt och klart redogjorde han för sin syn och ställning på det inträffade så att församlingen ska veta vart vi går.