Pastor Sofia Munoz predikade ett fantastiskt budskap på dagens gudstjänst om ”This is your time to shine”, om att vi är som diameter. För att en diamant ska kunna bli den vackra sten den är ämnad att bli, behöver den genomgå en process. En process utav slipning och polering för att kunna uppnå bästa möjliga klarhet. På samma sätt som en diamant behövs slipas och poleras behöver vi genomgå en process för att kunna vara det ljus som vi är ämnade för. Vi behöver bli förkrossade, låta Gud få forma oss och göra sitt verk i våra liv. Förutom slipning behöver stenen även sättas på en upphöjd plats med rätt ljus ovanifrån och underifrån för att kunna glittra. När en diamant är äkta och slipas på rätt sätt så reflekteras ljuset precis som det ska. Vi behöver förstå vårt värde, inse att vi är diamanter som är ämnade för att gnistra för Jesus.

Se hela predikan på SKplay.se