Såhär i slutet av året har vi som församling startat en tradition att ha en Tacksamhetsgudstjänst för att ära Gud för allt Han gjort under året som passerat. Detta år var inget undantag! Det var en vacker gudstjänst och stark gudsnärvaro redan från början.
Pastor Sofia Munoz läste upp några av alla de hundratals tacksägelseämnen som kommit in under veckan. Tre personer personer delade frimodigt hur de under året fått uppleva Guds omsorg, upprättelse och mirakelkraft i sina liv och familjer. Ingenting är för stort eller för litet för att Gud ska kunna gripa in!

Efter detta visades en dokumentärfilm om Love Linn Foundation som startades 2011 till minne av Pastor Lennart och Carolinas dotter Linn Fenerström som gick bort hösten 2010 endast 25 år gammal. Linn led sedan 8 års ålder av en mycket svår sjukdom som tilltog under hennes två sista levnadsår. Trots allt lidande betjänade hon troget i sin kyrka där hon predikade och ledde sin bönegrupp varje vecka. Hon skrev även tre böcker på temat självkänsla, drömmar och relationen med Jesus. Linns liv blev ett starkt vittnesbörd om en ung människa som levde på jorden för himlens skull. Hennes minne lever kvar i familjens och församlingens hjärtan men också genom Love Linn Foundation. Ändamålet är att samla in medel som ska gå till indiska barn i nöd, då Indien låg varmt om hennes hjärta. Du kan läsa mer om Love Linn Foundation på www.lovelinn.se

Predikan denna söndag blev denna film och en kort appell av pastor Carolina. Där hon uppmanande till att sträcka sig ut till de behövande. Framförallt med Guds kärlek men också för att fylla deras behov.

Matt 25:34-40
Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. 
35 Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. 36 Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. 37 Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? 38 Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? 39 Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? 40 Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.  

Se gudstjänsten på www.skplay.se