Fem personer tog emot Jesus vid söndagsgudstjänsten idag. Pastor Carolina predikade om vikten av att leva i Guds närvaro. Och varje vardagskväll under veckan har flera hundra personer samlats i Södermalmskyrkan för bön.

Pastor José Soto sa i början av gudstjänsten att ”vi fokuserade inte bara på att be för oss själva utan vi ropade till Gud för vårt land och för Europa.” På fredagskvällen gick församlingen ut till tolv olika platser på Södermalm, smorde gatorna med olja och bad för staden och alla människor.

En familj i församlingen vittnade mycket gripande om Guds trofasthet genom livet. Barnen lyfte fram sina föräldrars exempel, om deras överlåtelse till församlingen och ett liv i givande och de har som familj verkligen sett Guds välsignelser. Pappan pekade på barnen och sa: ”Det är det här som är rikedom. Rikedom är inte att ha en massa pengar, rikedom är att ha en familj som följer Gud”

I sin predikan utgick pastor Carolina Torebring ifrån 2 Mosebok kapitel 33 där Israels folk precis fått höra att Gud inte längre tänkte gå med dem på resan mot det förlovade landet. De kommer i chock och tar av sig sina smycken – ett tecken på djup sorg och förtvivlan. Livsgnistan försvann ifrån dem. ”Vad hjälper det om vi har en fin familj, ett fint hem, vänner och framgång men Gud inte är med oss på resan?” Israels folk vände om till Gud i sina hjärtan och det kan vi också göra idag genom Korset. Hur bevarar man Guds närvaro i sitt liv? Ta del av pastor Carolinas starka undervisning på församlingens podcast eller på www.skplay.se