En ljuvlig och varm atmosfär genomsyrade dagens gudstjänst från allra första stund. Pastor Carolina predikade om vikten av att vi får ta emot och leva i Guds kärlek. ”Jesus är vårt exempel. Han tvättade lärjungarnas fötter och överallt där han gick demonstrerade han Guds utgivande kärlek, till och med i sin svåraste stund på korset” berättade hon.

– När vi själva fått ett personligt, djupgående möte med Jesus kan vi möta andra människor med samma kärlek – Guds kärlek som går bortom allt mänskligt tänkande. Vi kan älska de som förtalar oss, hjälpa de som lider, stötta de svaga och ge dem vår famn, undervisa de nya i tron och ta hand om varandra. Överallt där vi rör oss ska vi bära Jesu mantel – att leva i Guds utgivande kärlek.

Sex personer tog emot Jesus i slutet av gudstjänsten!