Res dig upp och ta emot en ny natur var budskapet när pastor Carolina Torebring på ett passionerat och trosfyllt sätt predikade under söndagens gudstjänster. Hon beskrev hur vi lätt fastnar i det förflutna och dras med en negativ självbild präglat av självförakt, fördömelse, misslyckande och uppgivenhet. Genom hennes gripande skildringar av olika svaga och utsatta människors liv och hur Jesus upprättat dessa, fick hon alla att känna tro och hopp på att Jesus kan ge en förvandlad och upprättad självbild.

Avslutningsvis bad alla en gemensam bön om att ta emot en ny natur och en ny smörjelse för att se större väckelse att bryta fram i Sverige, Skandinavien och Europa. ”Med ännu större kärlek och omsorg kan vi hjälpa var och en att bejaka en ny natur”, motiverade hon. Då har vi också motivation att arbeta för Globensatsningen den 23 augusti då skaror förväntas få möta Jesus och få sina liv förvandlade.