Pastor Carolina berättade inledningsvis om G12-visionens framväxt i Södermalmskyrkan och hur arbetet ser ut idag. Hon berättade bland annat hur hon vid den senaste ledarsamlingen rörd till tårar lyssnat till många vittnesbörd om vad församlingen betytt för enskilda människor.

Det här är andra söndagen med temat Reach Out och pastor Jens Skoglund predikade som vanligt levande och med vardagsnära exempel. Idag handlade predikan om ordningarna i den kristna församlingen och han hämtade exempel från sitt eget yrkes- och församlingsliv. Vi är kallade att älska Gud och älska andra människor. För att vi ska fungera på ett bra sätt i uppdraget och i våra olika roller så har Gud skapat ordningar i församlingen. Vi behöver vara trofasta på vår post och göra det vi ska. Men det går betydligt lättare när vi förstår vårt uppdrag och ordningarna – vi kan vila i tro och göra vår del på bästa sätt.

En grundläggande och mycket matnyttig predikan som du inte får missa! Flera personer tog emot Jesus i slutet av gudstjänsten. Se den i sin helhet påwww.skplay.se.